Tulevane Tartu Ülikooli rektor Jüri Kärner (1940–2010) veetis kujunemisaastad Harjumaal Hageris. Sealt jäi külge eluaegne loodusearmastus ning soov õppida Tartu ülikoolis bioloogiat. Bioloogide “lastehaiguse” – ornitoloogia – vahetas ta viimasel kursusel histoloogia vastu. Temast sai arengubioloog, kes on olnud Eesti praeguse maailmatasemel molekulaar- ja rakubioloogia koolkonna sünni juures. Õpilased meenutavad Jüri Kärnerit kui tõelist Õpetlast, kes oskas organismi taga ka elu ja maailma näha.

Jüri Kärneri teadlaskarjäär katkes ajutiselt 1986. aastal, kui ta määrati Tartu ülikooli õppeprorektoriks. Temast sai põhimõttekindel ülikooli reformija, mida võimaldasid nii NSV Liidus uutmise kiiluvees algatatud kõrgharidusreformid kui ka Eestis alanud riikliku iseseisvuse taastamiseni viinud ajajärk. 1988. aastal sai Jüri Kärnerist Tartu ülikooli esimene üle aastakümnete ametisse valitud rektor ning ta jäi ametisse kuni 1993. aastani. Tema eesmärgiks oli loobuda senisest NSV Liidu kõrghariduse mudelist, siduda ülikoolis tehtav teadus- ja õppetöö, rajada läänemaailma eeskuju järgiv kraadiõpe ning kehtestada üliõpilase kujunemist piirava kursusesüsteemi asemele ainesüsteem. Tartu ülikooli järjepidevuse ja taseme tagamine, edukate ja võimalikult vähe haiget teha püüdvate muudatuste läbiviimine Eesti iseseisvuse taastamise tormistel aastatel on paljuski just rektor Jüri Kärneri teene.